Prešovský samosprávny kraj, Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlasujú 6. ročník Súťaže stredoškolských časopisov.

Súťaže sa môžu zúčastniť školské časopisy všetkých typov stredných škôl v Prešovskom kraji. Uzávierka súťaže je 30. 6. 2018.

Do súťaže je možné poslať školské časopisy z aktuálneho školského roku 2017/2018. Každý účastník musí poslať minimálne dve a maximálne tri rôzne čísla časopisu z uvedeného obdobia, každé v dvoch exemplároch. Súťaže sa môžu zúčastniť aj on-line (elektronické) časopisy stredných škôl.

Do súťaže je potrebné časopis prihlásiť e-mailom na adresu kniznicapoh.crd@gmail.com. Školské časopisy v printovej podobe je potrebné doručiť s označením „Súťaž školských časopisov“ na adresu:

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Centrum regionálnych dokumentov

Hlavná 139

080 01 Prešov

Zaradenie časopisu do súťaže emailom potvrdí Centrum regionálnych dokumentov Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Doručené školské časopisy posúdi odborná porota, odsúhlasená Výborom RO SSN v Prešove. Výsledky budú vyhlásené pri príležitosti Dňa študentstva.

Víťazné redakčné tímy získajú diplomy, vecné ceny i finančné príspevky.

Prípadné doplňujúce otázky môžete adresovať na e-mail hovorca@vucpo.sk, presov@ssn.sk alebo kniznicapoh.crd@gmail.com.

Pred rokom vyhral túto súťaž časopis Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej zo Starej Ľubovne, na druhom mieste sa umiestnil časopis Gymoš zo Spojenej školy Juraja Henischa z Bardejova a na treťom mieste sa umiestnil časopis Stretnutia z Gymnázia P. O. Hviezdoslava z Kežmarku.

 

Fotografia a zdroj: psk