Zámerom projektu, ktorý podporila finančne Nadácia Poštovej banky v rámci grantového programu Nápad pre folklór je popularizácia folklórnych a remeselných tradícií v Kežmarku a jeho okolí pomocou pravidelných stretávaní sa v Mestskej knižnici v Kežmarku, kde sa účastníci pomocou dobrovoľníkov z OZ Zvonkohra, Mestskej knižnice, zoznamujú bližšie s umením a remeslami v Kežmarku a jeho okolí, ktoré majú veľkú a bohatú históriu a tradíciu.

Je to projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

Stránky