Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva oklieštilo právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých ročníkov pre všetky školy na území kraja.

Pätnásty ročník súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.2018 bol pre Prešovský samosprávny kraj mimoriadne úspešný. Z aktuálneho ročníka si prevzal prvú cenu za najlepšie webové sídlo, hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko i nomináciu na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award.

Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja funguje už dva roky. Jeho projektový tím pomáha zabezpečovať informovanosť v rámci kraja o možnostiach čerpania eurofondov pre široké spektrum žiadateľov. Nedávny dotazníkový prieskum spokojnosti ho zaradil na prvú priečku v rámci všetkých IPC na Slovensku.

Utorok 23. októbra bude v celom Prešovskom samosprávnom kraji výnimočným dňom. Od desiatej do sedemnástej hodiny sa otvoria dvere verejnosti menej formálnym spôsobom na Úrade PSK v Prešove i v inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Sprievodný program ponúknu múzeá, galérie, divadlá i knižnice. Špeciálne aktivity pre návštevníkov chystajú školy i zariadenia sociálnych služieb po celom kraji.

Zmena financovania sociálnych služieb, platná od 1. januára 2018, priniesla pozitívnu správu. Vďaka ušetreným finančným prostriedkom, sa vytvoril priestor na zvýšenie miezd pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Župa im do konca roka rozdelí milión eur.

Počas Európskeho týždňa mobility (16. – 22. 9. 2018) podporí Prešovský samosprávny kraj myšlienku výberu rôznych druhov dopravy so zameraním na cyklistickú prepravu. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a cyklistickým koordinačným centrom CykloPO pripravuje otvorenie prístrešku na bicykle pred budovou Úradu PSK v Prešove. Súčasťou kampane je výzva využiť na prepravu iné prostriedky ako auto.

Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje viac ako 30 školských zariadení. Okrem budov stredných škôl zrekonštruuje aj internáty, jedálne, športoviská a odborné učebne. Krajskí poslanci na tento účel vyčlenili z rozpočtu 5,2 milióna eur.

Stránky