Do 10. apríla 2018 sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor nových stredoškolákov je pripravených aj 76 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Podtatranské múzeum v Poprade bude od 28. marca opäť otvorené verejnosti. Stane sa tak po takmer troch rokoch komplexnej rekonštrukcie, ktorá priniesla múzeu nový vzhľad, moderný interiér i atraktívne expozície. Prešovský samosprávny kraj vyčlenil na celkovú obnovu 2,5 milióna eur.

V pondelok 5. marca sa začína Týždeň slovenských knižníc. Celoslovenské podujatie bude už tradične zamerané na knihy, čítanie i množstvo výnimočných podujatí. Aktuálny 19. ročník organizujú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Aktívne sa doň zapája aj Prešovský samosprávny kraj. 

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vzhľadom na vysoké mrazy a nepriaznivé počasie zvlášť pre ľudí bez domova požiadal sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK o zhovievavosť – zmiernenie podmienok pri prijímaní ľudí bez domova. Týmto chce prispieť k eliminovaniu hrozby ďalších ohrození na životoch a zdraví ľudí bez domova.

Stránky