Cezhraničná spolupráca Prešovského samosprávneho kraja prináša viditeľné výsledky. V rámci programu Interrreg V-A v kraji bolo schválených ďalších 33 mikroprojektov, z ktorých trinásť bude realizovaných s Malopoľským vojvodstvom. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia vo štvrtok 17. mája v Inovačnom partnerskom centre v Prešove za účasti poľských partnerov.

Naše snahy neutíchajú! Po dohode s kolegami z ostatných miest a obcí Slovenska sme sa rozhodli zmeniť formu občianskeho odporu s cieľom podporiť všetky mestá a obce naprieč celou krajinou a deklarovať tak vzájomnú solidaritu v boji za slušné Slovensko. Tento týždeň preto, namiesto tradičných piatkových zhromaždení v desiatkach miest Slovenska, organizujeme dve veľké zhromaždenia na východe v Humennom a na západe v Bratislave. Takto chceme symbolicky vyjadriť jednotu naprieč všetkými slovenskými krajmi.

Dnes, 1. 4. 2018, je to presne mesiac, keď predseda Rady Združenia Euroregión Tatry odvolal riaditeľku kežmarskej kancelárie spomínaného združenia. Odvolanie sa uskutočnilo v rámci Stanov združenia, iba dôvod daného odvolania je typický pre súčasnosť. Jednoducho, kto nie je „náš človek“, musí ísť preč!

Stránky