Dňa 4. novembra 2017 sa skončili rekonštrukčné práce na rekonštrukcii chodníkov a križovatky ulíc Lanškrounská a Petržalská v Kežmarku. Pamätám si na to veľmi dobre, pretože to bolo v deň volieb do samosprávnych krajov. Od toho dátumu akoby uťal. Koniec! Občania najväčšieho kežmarského sídliska v meste si museli počkať až 8 mesiacov na to, aby sa práce na danom úseku obnovili a ukončili.

Na kežmarskej ulici gen. Štefánika sa začali práce na rekonštrukcii tamojších výtlkov, ktoré ostali po zimnom období. Tomu tlieskame, ale prečo sa to uskutočňuje takýmto spôsobom ako sa to robí na danej ulici?

Už vyše týždňa sú občania sporného územia sídliska Juh v Kežmarku oboznámení s tým, že už nežijú na katastrálnom území obce Ľubica, ale na katastrálnom území mesta Kežmarok. Zmena katastrálnych území sa uskutočnila 25. mája 2018 na základe schválenej žiadosti mesta Kežmarok na Okresný úrad, ktorý zmenu zápisu vykonal.

Stránky