Už je najvyšší čas urobiť niečo s objektom zimného štadióna, pretože už takmer pravidelne pri sporadických prechádzkach po priľahlom chodníku štadióna vídavam na ňom sklo z rozbitých okien bývalých hokejových šatní.

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Na rokovaní boli dva hlavné body, a to návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na športové akcie v rámci Dní športu mesta Kežmarok a informácia o stave výstavby letného kúpaliska a rekonštrukcie zimného štadióna.

V hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave sa 28. marca 2017, uskutočnilo vyhodnotenie prestížnej súťaže Podnikateľka Slovenska 2016. V kategórii Vynikajúca podnikateľka zvíťazila kežmarská podnikateľka Sylvia Holopová, ktorá vedie historický Boutique Hotel Hviezdoslav.

Stránky