PhDr. Andrej Zreľak je v mestskom zastupiteľstve nováčikom. Nie je za ním žiadna politická strana, je nezávislým zástupcom v mestskom parlamente. Má ale svoju jasnú víziu i konkrétne predstavy o posunutí mesta na vyššiu úroveň. Andrej Zreľak je človekom, ktorý má rád vo veciach jasno a v spojení s nezávislým hlasovaním je to priorita, ktorou sa ako poslanec riadi. Ak ho niekto tlačí do vecí, kde nie sú jasné vzťahy alebo nie je zabezpečená dostatočná transparentnosť,  tak určite za také veci hlasovať nebude.

Je jednou z nových osobností v mestskom zastupiteľstve. Mladá, čerstvá mamička, s pevnými zásadami, no i s priamym ťahom na bránu, ktorou je každá otázka na vedenie mesta, s cieľom osvetliť pozadie niektorých jeho zvláštnych návrhov. Taká je Jana Majorová Garstková.

Napriek osobnej návšteve (apríl 2017) na kežmarskom dopravnom inšpektoráte a nahlásenia podnetu na nesprávne riešenú dopravnú situáciu na križovatke pri kežmarskej pošte ostala situácia v danej lokalite nezmenená. Dokonca bez akejkoľvek odpovede na daný podnet.

Už tento týždeň sa v Kežmarku uskutoční najväčšie celomestské podujatie Európske ľudové remeslo. Jeho 27. ročník začína v piatok 7. júla a končí v nedeľu 9. júla 2017. Tohtoročný festival remesiel je venovaný tkáčskemu remeslu, ktoré oslavuje 430. výročie.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 19. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry a športu  pôjde 467 tisíc eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia, fyzické a právnické osoby z celého regiónu. 

Stránky