Prešovský samosprávny kraj – Múzeum v Kežmarku a Klub kežmarských výtvarníkov pozývajú na výstavu JUBILANTI.

Galéria u anjela oslavuje 15 narodeniny a aj preto je rok 2017 pre galériu výnimočný. Jej vedenie ho chce osláviť spolu so svojimi priaznivcami, pretože radosť z umenia je nákazlivá. Každý sa môže o tom presvedčiť na výstave Júlie Haluzovej - Golden stories.

65. večer / IX. ročník / 2017

 „Bicyklovanie po svete mi umožňuje ekologicky cestovať vlastnými silami a byť v priamom kontakte s prírodou, krajinou a ľuďmi, ktorí v nej žijú.“

(Roland Lipták)

Výstavu výtvarných prác žiakov základných, strených a umeleckých škôl z Kežmarku a okolia ponúka výstava, ktorá je inštalovaná v kežmarskej výstavnej sieni Barónka.

Pozývame vás na vianočné tvorivé dielne, ktoré budú realizované v priestoroch kežmarského hradu – administratívna budova (vchod od Hradnej školy) do 16. 12. 2016.

Stránky