Stomatologická pohotovosť Lekárskej služby prvej pomoci v Poprade: Banícka 28, 1. poschodie nemocnice, vchod cez budovu hlavnej vrátnice, číslo dverí 102. 

Prevádzkový čas stomatologických služieb pre okresy Poprad, Levoča, Stará Ľubovňa a Kežmarok: 

9.00 - 12.00 hod. (počas víkendov a sviatkov)
15.30 - 18.00 hod. (počas všedných dní a v čase zimných prázdnin)

Bližšie informácie o stomatologickej pohotovosti : 052 / 452 25 55.