September bol v blízkej minulosti významným mesiacom pre rozvoj nielen kežmarského, ale aj slovenského školstva.

Deň 1. september 1913 v Kežmarku, teda pred 105 rokmi, bol aj dňom otvorenia novej štátnej ľudovej školy. Tá sa postavila na mieste zbúranej Kušnierskej brány a blízkeho opevnenia.

Súčasne sa uskutočnilo aj zoštátnenie rímskokatolíckej a židovskej ľudovej školy.

September pred 80 rokmi, teda v roku 1938 bol významným mesiacom na to, že na kežmarskom lýceu vznikol ústav reči a literatúry československej.  Hlavnou úlohou bolo ”cvičiť sa v slovenčine”, predkladať vlastné práce, posudzovať ich, recitovať, upevňovať národné povedomie.

 

Zdroj: Nora Baráthová