Je tomu presne 60 rokov, kedy Kežmarok postihla jedna z najväčších povodní 20. storočia.

Dňa 29. júna 1958 rieka Poprad sa zliala s potokom Ľubica a zaliali Továrenskú ulicu a postupne aj vtedajšiu Ulicu československej armády (dnešnú Michalskú ulicu), časť ulice Starý trh a zničila aj poslednú časť niekdajších Troch mostov v lokalite súčasnej Garbiarskej ulice.

Kežmarok vo svojej histórii niekoľkokrát čelil tomuto prírodnému živlu a neubránil sa proti nemu ani v súčasnej dobe, keď posledná povodeň v Kežmarku bola 4. júna 2010. Nič nám neostáva iba veriť, že bola posledná.

 

Zdroj: Nora Baráthová

Foto: archív nb