Bolo to presne 4. júna 1893. Jej prvým predsedom sa stal Paul Kéler a tajomníkom Vojtech Alexander. V riaditeľskej rade boli ešte Samuel Kottlar, Karl Wein a Viktor Koromzay.

Spolu mala 103 členov, ktorí si rozkúpilo 600 akcií spoločnosti. V dozornej rade boli Gregor Tátray, Hermann Pollak, Viktor Lazáry, Daniel Novák, Karl Genersich, Hermann Klein a Jozef Engel).

Založeniu spoločnosti predchádzala masívna mediálna kampaň, ktorá sa uskutočňovala ako cez novinové články, tak i prednáškami. Cez ne sa občania Kežmarku podrobnejšie dozvedeli o výhodách prelomovej novinky na trhu, čo so zavedením elektrickej energie súviselo. Bolo preto potrebné vytvoriť spoločnosť, ktorá by zabezpečovala všetko potrebné pre výrobu a rozvod elektrickej energie.

O rok a pol neskôr, presne 1. októbra 1894 bolo v meste odstavené dovtedajšie petrolejové osvetlenie, a definitívne ho nahradilo elektrické. Centrum vytvorenia elektrickej energie bol prenájom Vyšného mlyna.

Prvým podnikom, ktorý bol napojený na elektrické osvetlenie bola kežmarská bieliareň.

 

Zdroj: Nora Baráthová

Fotografie:

Budova mestskej elektrárne (s komínom)

Interiér mestskej elektrárne

Kežmarská bieliareň