Kežmarský šport ako jediné kežmarské médium sa zúčastnil stretnutia vedenia kežmarského hokejového klubu s rodičmi mladých hokejistov, ktorí hrajú za MHK Kežmarok. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kežmarskej základnej školy Nižná brána 11. mája 2018.

Stretnutia sa zúčastnilo dvadsiatka rodičov. Na stretnutí bol im predstavený nový výbor Mestského hokejového klubu Kežmarok. K dvom členom Peter Hoffman (predseda klubu) a František Duda, sa doplnili ďalší štyria členovia Ján Ferenčák (primátor mesta), Dušan Hudák, Vladimír Polaček a Ondrej Jankura.

Stretnutie bolo zvolané, aby rodičom mladých hokejistov boli tlmočené viaceré nové informácie, ktoré sa týkajú chodu klubu. Išlo o prebiehajúcu rekonštrukciu zimného štadióna, začiatok letnej prípravy mladých hokejistov, ale už aj chodu budúcej sezóny 2018/2019.

Hlavný príhovor k rodičom mal na stretnutí predseda kežmarského hokejového klubu Peter Hoffman. Ten potvrdil, že už je koniec hokejových výjazdov do Levoče, pretože po letnej príprave sa už každá z hokejových kategórií bude pripravovať na kežmarskom ľade!

V nastávajúcej sezóne by mali hrať v celorepublikových súťažiach tri kežmarské hokejové výbery. Dve mládežnícke – tretí a štvrtý ročník a A mužstvo. Otvorená je ešte účasť piatakov, ale to si vyžaduje už nevyhnutnú spoluprácu s popradským klubom. Čo sa týka mládežníckych kategórií za kežmarský klub MHK Kežmarok budú v tretích a štvrtých ročníkoch hrať druháci, tretiaci a štvrtáci.

Vzhľadom na to, že rodičia nemajú vedomosti o pokračovaní rekonštrukcie kežmarského zimného štadióna, pretože všetci ani nie sú z Kežmarku a aj v samotnom meste sa rozchádzajú informácie o jeho rekonštrukcii, bola daná ponuka vedenia klubu, aby sa uskutočnila návšteva priestorov zimného štadióna so zástupcami rodičov. Tento postup rodičia privítali a budú sa môcť sami presvedčiť, či je reálne, aby sa od septembra hral hokej už v Kežmarku.

Na stretnutí vládla priateľská atmosféra a rodičia plne využili možnosť klásť otázky z každého rožku. Pýtali sa nielen na financovanie klubu, vzťah MHK – MŠK – CVČ, členské poplatky, ale aj na výstroj mladých hokejistov či účasť konkrétnych ľudí vo výbore klubu. Bola to plodná a užitočná diskusia, počas ktorej sa veľa vecí vysvetlilo. Z úst predsedu klubu bolo konštatované, že v auguste by sa malo vykorčuľovať na kežmarský ľad, aby sa od septembra 2018 mohli jednotlivé družstvá MHK Kežmarok naplno zapojiť do súťaží.

Rodičia mladých hokejistov sa napríklad pýtali na možnosť uschovať hokejovú výstroj priamo na zimnom štadióne v šatni. Na to im bolo odpovedané, že priamo v šatni určite nie, ale klub nájde priestor, kde bude výstroj uzamknutá, aby ju rodičia nemuseli vždy brať domov. Potom sa rodičia pýtali priamo na člena výboru Františka Dudu, keďže vedia, že v súčasnosti pracuje v Dolnom Kubíne. Predseda klubu Peter Hoffman im povedal, že František Duda bude v nasledujúcej sezóne pracovať v klube a jeho prioritou bude administratíva a kontakt so zväzom, pretože zo súčasného výboru ako jediný mal počas hokejovej výluky priamy kontakt s hokejovými záležitosťami a nevyšiel z hokejového kolotoča. Ako to bude po opätovnej prvej hokejovej sezóne Kežmarku, to sa bude riešiť po nej. V súčasnosti je ale účasť Františka Dudu v hokejovom výbore nevyhnutná.

Po informáciách, ktoré poskytol rodičom predseda klubu Peter Hoffman, priblížil najbližšie aktivity klubu ďalší člen výboru Dušan Hudák. Potvrdil, že od stredy 16. mája 2018 sa začína letná príprava všetkých mládežníckych kategórií.

Vedenie klubu v závere vyzvali rodičov, aby každý hokejový priaznivec, ktorý pozná zo svojho okolia mladých hokejistov, ktorí ešte nie sú členmi klubu, aby ich do klubu prizvali.  Každého nového člena radi v klube privítajú. Momentálna situácia je prakticky totožná ako keď sa zakladá nový hokejový klub. Výhodou je, že všetci z okolia vedenia klubu už veci s tým spojené poznajú, preto by to malo ísť jednoduchšie.

Zdá sa, že reštart kežmarského hokeja naberá na otáčkach a je iba dobre, že prebieha aj živá a priama diskusia s rodičmi, pretože to je jeden zo základných cieľov fungovania hokejového klubu.