Dňa 16. januára 2019 uplynulo 52 rokov, od chvíle kedy po prvý krát uzrelo svetlo sveta schválené nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5 zo 16. januára 1967, ktorým bol vyhlásený Pieninský národný park so sídlom v Červenom Kláštore. Vtedajšia výmera národného parku mala 2125 ha a jeho ochranné pásmo 52 000 ha.

Rok 2018 bol bohatý na významné okrúhle výročia, ktoré si pripomenulo mesto Kežmarok. Zopár z nich nám ešte ostalo, ktoré nemajú svoj presný dátum, takže skúsme si ich pripomenúť, aby sme nevstúpili do nového roku s nejakým „historickým“ restom.

Aj keď vznik prvej Československej republiky bol vyhlásený už 28. októbra 1918 (resp. 30. októbra 1918), na Spiši boli snahy o vytvorenie samostatnej Spišskej republiky ešte aj v decembri 1918. Nemecká a maďarská inteligencia, ktorá nechcela Spiš začleniť do vznikajúcej I. Československej republiky, proklamovala vznik tzv. Spišskej republiky.

Stránky