Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje viac ako 30 školských zariadení. Okrem budov stredných škôl zrekonštruuje aj internáty, jedálne, športoviská a odborné učebne. Krajskí poslanci na tento účel vyčlenili z rozpočtu 5,2 milióna eur.

Prešovský samosprávny kraj udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Stalo sa tak v utorok 12. júna na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Podujatie, ktoré bolo symbolickým poďakovaním sa za prácu a úspechy v školstve, sa konalo už po desiatykrát.

V dňoch 9. - 11. mája 2018 sa uskutoční v Kežmarku už 19. ročník súťaže pre žiakov stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena  a ďalšími súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou Mladý ekofarmár.

Do 10. apríla 2018 sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor nových stredoškolákov je pripravených aj 76 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Stránky