Kežmarské školstvo malo vždy významné miesto na školskej mape Slovenska. Či už vznikom lýcea, kde študovali budúce významné slovenské osobnosti, ale aj vznikom kežmarského gymnázia, ktoré malo svoj nezastupiteľný veľký význam v slovenskom školstve.

Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici 1 v Kežmarku v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky pozývajú širokú verejnosť, pri príležitosti 10. Výročia Kvapky ľudskosti, na darovanie krvi.

Po zverejnení rebríčka slovenských základných a stredných škôl, ktoré vyhodnotila mimovládna nezisková organizácia INEKO, sa zdvihli všelijaké názory, či už adresované na konkrétne kežmarské školy alebo na zverejnený rebríček ako taký.

Už len do 10. apríla sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor nových stredoškolákov je pripravených aj 77 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

Od pondelka 6. marca 2017 začínajú, pre obidva východoslovenské kraje, jarné školské prázdniny, ktoré budú trvať týždeň. Kežmarské Centrum voľného času pripravilo, počas pracovných dní rôzne aktivity, na ktorých sa môžu zúčastniť kežmarskí školáci.

Stránky