Do 10. apríla 2018 sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor nových stredoškolákov je pripravených aj 76 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Kežmarské školstvo malo vždy významné miesto na školskej mape Slovenska. Či už vznikom lýcea, kde študovali budúce významné slovenské osobnosti, ale aj vznikom kežmarského gymnázia, ktoré malo svoj nezastupiteľný veľký význam v slovenskom školstve.

Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici 1 v Kežmarku v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky pozývajú širokú verejnosť, pri príležitosti 10. Výročia Kvapky ľudskosti, na darovanie krvi.

Po zverejnení rebríčka slovenských základných a stredných škôl, ktoré vyhodnotila mimovládna nezisková organizácia INEKO, sa zdvihli všelijaké názory, či už adresované na konkrétne kežmarské školy alebo na zverejnený rebríček ako taký.

Stránky