Už len do 10. apríla sa môžu tohtoroční deviataci rozhodnúť, akú strednú školu si vyberú pre svoje ďalšie štúdium. Na nápor nových stredoškolákov je pripravených aj 77 župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

Od pondelka 6. marca 2017 začínajú, pre obidva východoslovenské kraje, jarné školské prázdniny, ktoré budú trvať týždeň. Kežmarské Centrum voľného času pripravilo, počas pracovných dní rôzne aktivity, na ktorých sa môžu zúčastniť kežmarskí školáci.

Už o týždeň, v stredu 25. januára 2017, bude v Kežmarku opäť Burza informácií. Organizuje ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a bude umiestnená v priestoroch Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku.

Dňa 10. januára 2017 vyšla informácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá umožňuje mestám a obciam, v rámci vyhlásenej výzvy, požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl. Či túto výzvu využije aj Mesto Kežmarok alebo iniciatívne bude niektoré z vedení materských škôl, záleží už iba na konkrétnych osobách.

V krajskej súťaži stredoškolských časopisov z Prešovského kraja zápolilo 21 stredoškolských časopisov. U odbornej poroty najviac zabodovali Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni, ktoré obhájili svoje prvenstvo spred dvoch rokov. Druhý skončil časopis Stretnutia z Gymnázia P.O. Hviezdoslava z Kežmarku.

Stránky