Už v apríli 2017 nahlásil Kežmarský informačný express na dopravnom inšpektoráte na nesprávne riešenú dopravnú situáciu na križovatke pri kežmarskej pošte.

Podnet sa týkal absentujúceho prechodu pre chodcov cez ulicu Mučeníkov na jej konci. Chodci, ktorí idú z pošty smerom na ulicu dr. Fischera nemôžu prejsť cez cestu plynule, ale musia urobiť niekoľkometrovú obchádzku až ku škole a tam prejsť cez cestu po vyznačenom prechode pre chodcov. Náprava sa neuskutočnila vtedy a ani teraz, keď sa nanovo nastriekali nové prechody.

Kežmarčania tak budú i naďalej vedome porušovať dopravné predpisy, pretože v danom úseku nie je ani pešia zóna, ale každý chodec si skracuje chôdzu prechodom cez cestu, kde nie je vyznačený prechod pre chodcov. Pritom daná dopravná situácia si to priam vyžaduje.

Nerozumiem prečo sa prechod pre chodcov neurobil podľa zvyčajného spôsobu, teda v priamej línii, aby chodci mohli priamo pokračovať na druhú stranu cesty, ale prechod sa posunul o hodnú vzdialenosť vedľa.

Vtedy, na osobnom stretnutí na dopravnom inšpektoráte mi tento stav a príčinu, že to tak je, nedokázali vysvetliť. Preto sme sa dohodli, že daný podnet bude vedenie dopravného inšpektorátu konzultovať s mestom a dajú mi na môj podnet odpoveď. Na moje prekvapenie, žiadna odpoveď mi za rok a tri mesiace neprišla, ba naopak, koncom júna nastriekali na ulici Mučeníkov prechod pre chodcov tak, že je posunutý mimo hlavnú líniu križujúcich chodníkov a teraz to zopakovali.

Myslím, že žiadny chodec, ktorý pôjde z ulice dr. Fischera k pošte alebo naopak, nebude zachádzať tých 20 metrov, aby prešiel na druhú stranu. Sám som zvedavý, či s danou vecou sa bude niekto zaoberať v budúcnosti alebo sa budeme tváriť, že je všetko v poriadku. Možno až pokuty za zlé prechádzanie cez cestu s následným upozornením porušovania dopravných predpisov nás zobudia a urobia nápravu, či?

Zdá sa, že podobné dopravné drobnosti v Kežmarku nikoho netrápia. Dokedy?