Pred 20 rokmi (14. 9. 1998) bol kežmarský kostol svätého Kríža povýšený na baziliku minor.

Je to neskorogotický rímskokatolícky farský kostol postavený v rokoch 1444 - 1498 na mieste staršieho farského kostola, ktorý v roku 1443vyhorel. V roku 1998 bol vyhlásený za basilicu minor. Bola prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku.

Kostol stojí na mieste pôvodnej, pravdepodobne románskej kaplnky. Rozvojom mesta a nárastom obyvateľstva vnikla požiadavka na nový kostol, ktorý sa začal stavať niekedy v prvej polovici 14 storočia (cca 1320). O veľkosti chrámu po jeho prestavbe nám dnes dáva predstavu veža na západe a ukončenie sakristie na východe (šírka 19 m a dĺžka cca 41 m resp. 49 m ak rátame aj vežu). Bol to objekt veľkých rozmerov, porovnateľný vtedy s najväčšími kostolmi na území horného Uhorska.

Na basilicu minor bol kostol povýšený pápežom Jánom Pavlom II. 29. júla 1998. Slávnostné vyhlásenie na baziliku sa udialo 14. septembra 1998.

 

Zdroje: Wikipédia, Nora Baráthová