Aktuálny rebríček transparentnosti miest už po piatykrát zostavila mimovládna organizácia Transparenty International Slovensko a zverejnila ho v polovici októbra 2018. Hodnotilo sa 100 slovenských miest, medzi ktorými bol aj Kežmarok.

Aj keď si mesto oproti poslednému vyhodnoteniu polepšilo o jedno miesto, aj tak je stále pod slovenským priemerom. Celkovo mu patrí až 64. miesto s hodnotením na 54% a známkou C+. Priemer bolo hodnotenie na 57%. Hodnotilo sa 11 kategórií. Mesto v nich v štyroch kategóriách dosiahlo viac ako 50 %, jednu malo presne na 50 % a v 6-tich kategóriách dosiahlo hodnotenie menej ako 50 %. V jednej kategórii (Dotácia a granty) dokonca malo 0 %.

Mesto bodovalo najviac vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu (verejné prenosy, prístup k materiálom, zápisnice, archív rokovaní, elektronická tabuľa, zápisnice zo schôdzí komisií) a pri mestskom rozpočte, ktorý je včas zverejnený.

Na druhej strane úplne zlyháva vo vzťahu k dotáciám (nezverejnené rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu, ani žiadateľov o ne), ako aj vo vzťahu k etike a konflikte záujmov (nezverejnený etický kódex volených predstaviteľov či zamestnancov samosprávy, chýbajú zverejnené majetkové priznania primátora i poslancov, chýba profesijný životopis primátora, jeho vzdelanie či jeho doterajšie zamestnania). V personálnej politike zas chýbajú zápisnice z výberových konaní s hodnoteniami a v bytovej politike zas nie je uverejnený aktuálny zoznam žiadateľov o byt resp. zoznamy komu boli byty pridelené.

Hodnotenia Transparenty International Slovensko sa týkali dominantne iba informácií na webovej stránke mesta.

 

Pre lepší prehľad uverejňujeme i výsledok a hodnotenie nielen mesta Kežmarok (prvý údaj tučne napísané), ale aj mesta Stará Ľubovňa, Poprad a víťazné mesto na Slovensku Vranov nad Topľou.

 

                                                                 Kežmarok    St. Ľubovňa    Poprad    Vranov n/T

Celkové umiestnenie                                       64                 45               20              1

Známka                                                           C+                 B-               B+             A+

 

Celkové hodnotenie                                       54%              58%            65%          87%

Prístup k informáciám                                    84%              77%            86%          91%

Účasť verejnosti na rozhodovaní                   75%              86%            53%        100%

Verejné obstarávanie                                     50%              51%            28%          93%

Predaj a prenájom majetku                              6%               6%             76%          76%

Rozpočet a zmluvy                                         82%             88%          100%        100%

Dotácie a granty                                               0%             14%            19%          50%

Byty a zariadenia sociálnych služieb             13%              27%            45%          82%

Personálna politika                                         24%             22%            38%          80%

Etika a konflikt záujmov                                    6%             17%            56%          59%

Územné plánovanie a stavebný úrad             67%             67%            67%          67%

Obecné podniky a organizácie                       43%             36%            57%          93%

 

Zaujímavosťou výsledkov transparentnosti slovenských miest je fakt, že z prvej desiatky miest je až 8 primátorov nezávislých! Iba jeden primátor v najlepšej desiatke je z bývalej SIETE a jeden za MOST-HÍD. Aj tento fakt hovorí o mnohom, že nezávislí kandidáti sa neboja ísť čo najviac k transparentnosti a dosiahnuť nielen slovami, ale predovšetkým činmi otvorenú samosprávu...

Ukazuje sa, že to by mohla byť tá správna cesta ako i Kežmarok dostať aspoň nad slovenský priemer v hodnotení transparentnosti samosprávy, ktorú hodnotí nestranná a nezávislá inštitúcia!

 

Bližšie informácie o vyhodnotení transparentnosti miest: http://samosprava.transparency.sk/rankings/cities

 

Zdroj: transparency.sk