Mgr. Ondrej Jankura
0% (0 hlasov)
PhDr. Andrej Zreľák
25% (3 hlasy)
Mgr. Ľuboslav Kovalský
17% (2 hlasy)
Ing. Miroslav Perignáth
0% (0 hlasov)
PhDr. Eleonóra Baráthová
0% (0 hlasov)
PhDr. Marta Sabolová
0% (0 hlasov)
Ing. Janka Gantnerová
8% (1 hlas)
Ing. Karol Gurka
8% (1 hlas)
Mgr. Jaroslav Maitner
33% (4 hlasy)
Ing. Eleonóra Levická
0% (0 hlasov)
Mgr. Jana Majorová Garstková
0% (0 hlasov)
Ing. Vojtech Wagner
0% (0 hlasov)
Ing. Matúš Polák
0% (0 hlasov)
Mgr. Bc. Jozef Matia
0% (0 hlasov)
Jozef Juhász
8% (1 hlas)
Celkový počet hlasov: 12