Nádherné prostredie hory Zvir vás pozýva ku stíšeniu a k hlbokej modlitbe počas prvej augustovej nedele na miesto modlitby - miesto zjavenia Panny Márie. 

4. - 5. 8.   Hlavná púť na horu Zvir - Litmanová 

4. 8. 2018 - fatimská sobota - začiatok Hlavnej púte

5. 8. 2018 - Hlavná púť - 26. výročie zjavení

Kde:         Hora Zvir - Litmanová 

E-mail:      marcelpisio@gmail.com 

Web:         www.horazvir.sk