Už 47. ročník lyžiarskeho podujatia Prejazd Ľubovnianskou vrchovinou sa uskutoční v sobotu 9. februára 2019. Dĺžka trasy je 17 kilometrov.

Zraz účastníkov je o 9.00 pred športovou halou v Starej Ľubovni. Vedúcim podujatia je Jaroslav Macko, tel.: 0918 676 465, mmackojaroslav@gmail.com.

Maximálna nadmorská výška Ľubovnianskej vrchoviny je na vrchole Eliášovky (1 023,4 mnm) v severozápadnej okrajovej časti pohoria (na slovensko-poľskej hranici). Trasa začína v obci Hraničné (530mnm), pokračuje cez Skalnú, Doščenú, Osly (859 mnm) a končí pod hradom Ľubovňa (711 mnm).

Ľubovnianska vrchovina je flyšové pohorie Východných Beskyd. Na západe hraničí s Pieninami, na juhu so Spišsko-šarišským medzihorím a Čergovom a na východe s Ondavskou vrchovinou. Maximálnu nadmorskú výšku dosahuje na vrchole Eliášovky (1 023,4 mnm) v severozápadnej okrajovej časti pohoria (na slovensko-poľskej hranici).Hlavný hrebeň vedie z Eliášovky cez Medvedelicu, sedlo Vabec, Široký vrch, Sulínske sedlo na Sliboň.


Trasa začína v obci Hraničné (530mnm). Pokračuje cez Skalnú, Doščenú, Osly (859 mnm) a končí pod hradom Ľubovňa (711mnm). 
Dlžka trasy je asi 17 km. Odvoz do Hraničného bude zabezpečený objednaným autobusom. 
Zraz účastníkov: v sobotu 9.2.2019 o 9.00 h na parkovisku pred športovou halou. 
Štartovné: pre členov OT ŠKM v Starej Ľubovni je 2 € a pre nečlenov 3 €. Všetci po termíne + 1€.
Prihlášky: do štvrtka 7.2.2019 so zaplatením poplatku.

 

Zdroj: visit spis