V Poprade sa v rámci Dňoch európskeho kultúrneho dedičstva 2018 uskutoční zaujímavý projekt z dielne tamojšej Mestskej informačnej kancelárie Po stopách Egídia.

Podujatie sa uskutoční až v štyroch termínoch od 6. 9. do 15. 9. 2018 a približuje popradskú históriu formou sprevádzaní, prednášok či filmovým predstavením.

 

Program podujatia:

  • tématická prehliadka kostola sv. Egídia,
  • život a legendy sv. Egídia,
  • premietanie historického dokumentu o Poprade.

Čo sú dni Dni európskeho kultúrneho dedičstva?

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov. Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. V roku 2010 bolo poverené Ministerstvom kultúry SR úlohou koordinátorov Združenie historických miest a obcí Slovenska. V roku 2017 bolo toto poverenie rozšírené o občianske združenie ICOMOS.

 

Dátumy a časy podujatia:

  • 6. septembra 2018 o 18:00, 
  • 8. septembra 2018 o 18:00,
  • 13. septembra 2018 o 18:00,
  • 15. septembra 2018 o 18:00.

Vstup voľný

Zraz a začiatok podujatia je v Mestskej informačnej kancelárii Poprad.