Tak ako každý rok, podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, či už zo strany kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, hospodárenia alebo transparentnosti hodnotil inštitút INEKO slovenské nemocnice, aj za rok 2016.

Príjem z prevádzkovania hazardných hier do mestskej popradskej kasy predstavuje vraj okolo 480 tisíc eur. Napriek tomu sa vedenie mesta ide pokúsiť o zrušenie hazardných hier na svojom území. Je to vôbec realizovateľné?

Stránky