Snehové jamy v jednotlivých ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAP-u od Oravy až po Pieniny sa už začali zapĺňať sadenicami, ktoré vypestovali v Stredisku genofondu drevín Rakúske lúky pri Tatranskej Kotline.

Sviatky jari sú v tomto roku skoro. To že sa blíži jar je v Tatrách ešte málo viditeľné. V dolinách a na štítoch Tatier je ešte stále sneh, ktorý sa v ostrovčekoch drží aj v podhorí.

Stránky