Goralský folklór, tradičné jedlá a ľudové remeslá - to je pozvánka na podujatie Goral na gory 2018.

Tretí ročník podujatia Goral na gory 2018 sa uskutoční 8. septembra 2018 od 8.00 h v Starom Smokovci.

Hlavným bodom programu je symbolický výstup Goralov zo Starého Smokovca na Hrebienok. Počas podujatia si prídu na svoje nielen Gorali, pozvaní zo všetkých goralských regiónov Slovenska, Českej republiky, Poľska, ale aj priaznivci goralskej kultúry, tradícií a návštevníci Tatier. Symbolickým výstupom si pripomíname historické putovanie Goralov počas valašskej kolonizácie. Putovanie Valachov trvalo niekoľko desaťročí. Postupne obsadzovali územia stále viac vzdialené od svojich pôvodných sídlisk, pričom postupne tiež prijímali kultúru obyvateľstva už usadeného v oblasti západnej Ukrajiny, cípu juhovýchodného Poľska a cípu severovýchodného Slovenska. Postupne s ním splývali, a tak sa formovalo svojrázne etnikum – Gorali.

Po návrate Goralov z výstupu začne na hlavnom pódiu bohatý kultúrny program. Pre tých, ktorí sa turistického pochodu nezúčastnia, sú v Starom Smokovci pripravené ukážky zvykov a obyčajov Goralov z Kysúc, Oravy, Spiša, Liptova, Českej republiky a Poľska. 

Záujemcovia o tradičné remeslá môžu nahliadnuť do tajov remesla tkáčskeho, brašnárskeho, rezbárskeho, drotárskeho a košikárskeho. Taktiež bude možné nahliadnuť do tajov výroby keramiky, tradičnej výroby fujár, drevených insitných malieb či ručnej výroby ozdobných palíc a goralského sústružníctva. Už od samého rána budú pred očami návštevníkov pripravované tradičné goralské jedlá a pre najmenších bude pripravený ručný kolotoč. Ďalším bodom programu bude pasovanie známej osobnosti za „Priateľa Goralov“, rovnako ako sa ním minulého roku stal herec Ján Slezák.
 

Zraz účastníkov je na parkovisku pri kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v tesnej blízkosti údolnej stanice lanovky na Hrebienok.

Kontaktná osoba: Daniel Duračinský (+421 918 962 652 alebo goral@okt.sk).