Turistom smerujúcim do Malej Studenej doliny od 1. októbra 2018 už slúži nový drevený most v lokalite pod Húpačkami.

Ten pôvodný ešte v júli strhla povodeň. Štátne lesy TANAP-u už na druhý deň postavili provizórne premostenie, aby veľmi navštevovaná Malá Studená dolina neostala odrezaná v smere od Hrebienka. Hneď sa robilo na dôkladnej príprave výstavby definitívneho premostenia. Dodávateľská firma začala s jeho výstavbou minulý týždeň. V porovnaní so starým mostom je nový most masívnejší a tiež o niečo vyšší, zakotvený je priamo do terénu, takže by mal byť odolnejší voči škodám spôsobeným prípadnými povodňami.

  

Zdroj a foto: štátne lesy tanap