Nezisková organizácia EDUMA, ktorá sa venuje emocionálnemu učeniu a cez zážitkové workshopy vzdeláva kľúčových aktérov v oblasti vzdelávania, sociálnej práce a zamestnávania, organizovala 9. decembra 2022 v Bratislave Stretnutie Vnímavých, pod záštitou pani prezidentky Z. Čaputovej.

Stretnutie sa organizovalo v predvečer  Dňa boja za ľudské práva, ktorým je 10. december. Na podujatí sa stretli  zástupcovia škôl a firiem z celého Slovenska, ktorí sa môžu hrdiť titulom Vnímavá škola, Vnímavá firma, Vnímavý učiteľ alebo sa o tento titul uchádzali v roku 2022.

Hlavným programom podujatia bolo slávnostné oceňovanie Vnímavých škôl, Vnímavých firiem a výnimočne i Vnímavého projektu. Titul ,,Vnímavá“  získavajú  organizácie, ktoré musia plniť mnoho konkrétnych úloh a kritériá, aby splnili podmienku k získaniu  tohto titulu. Školy a organizácie vytvárajú komunity na školách a v podnikoch, ktoré sú vnímavé voči ľuďom s prekážkami a rôznymi handikepmi.

Jednou z ocenených organizácií  bola aj Súkromná spojená škola - Biela voda, ktorej pedagógovia sa postupne niekoľko rokov zapájajú do programu Vnímaví učitelia.  Kežmarská stredná škola bola na stretnutí Vnímavých škôl ocenená hlavne preto, že spája v sebe snahu lepšie rozumieť a pomáhať ľuďom a deťom naokolo, je vždy pripravená vnímať a odpovedať na ich potreby a pravidelne plní všetky podmienky, ktoré spájajú a vytvárajú dobrú klímu pre všetkých, ktoré to potrebujú, alebo požiadajú o pomoc.

Počas slávnostného programu bola premietaná  video prezentácia SSŠ, Biela voda a jej aktivít, ktorú spracovala nezisková organizácia EDUMA. Programu a slávnostného oceňovania sa zúčastnili riaditeľka školy Anna Jurgovianová, absolventka školy Klaudia Laliková a maturantka Eva Mišalková, ktorých si pozvala nezisková organizácia v predstihu, aby prezentácia školy bola včas originálne a hlavne autenticky  spracovaná. Ocenenie za školu prevzali na slávnostnom podujatí zamestnanci školy, ktorí sú veľkým prínosom pri práci so žiakmi hlavne z Rómskej komunity,  majster  odborného výcviku Martin  Mišalko a pedagogická asistentka Lucia Krajňáková.

Ocenenie od Edumy, n.o., je pre školu potvrdením správne nastavenej cesty. Tá síce nie je ľahká a jednoduchá, ale vďaka výsledkom sa javí, že je správna.