Regionálne centrum podpory učiteľov Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum srdečne pozývajú učiteľov základných a stredných škôl na nezabudnuteľnú zážitkovú konferenciu "Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole", ktorá sa uskutoční 5. júna 2024 na Prešovskej univerzite v Prešove.

Pedagógovia, ktorí majú záujem zúčastniť sa cesty poznania trendov v dobrovoľníctve a vzdelávaní, a tiež nahliadnuť na kurikulárnu reformu z iného uhla, môžu sa registrovať prostredníctvom registračného formulára na stránke www.rcpupo.sk.

Konferencia sa zameria na prezentáciu spôsobov efektívneho implementovania dobrovoľníctva do školského prostredia ako nástroja pozitívnej zmeny v škole a širšej komunite. Účastníci sa môžu tešiť na inšpiratívne prezentácie a príklady dobrej praxe, ako aj interaktívne workshopy s odborníkmi na “Service learning” a školstvo. Súčasťou programu bude prezentácia dobrovoľníckych projektov žiakov a študentov aj prednáška lektorky z organizácie YouthWatch, ktorá ponúkne pohľad na súčasné potreby a hodnoty mladých ľudí.

Pedagógovia sa v rámci konferencie dozvedia, ako môžu reagovať na nové, súčasné potreby mladých.

Jedným z cieľov konferencie je prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania a príklady inovatívneho vzdelávacieho prostredia pre žiakov.

Konferenciu podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita v Prešove.

 

PROGRAM KONFERENCIE:

8.00 - 8.30 registrácia účastníkov

8.30 - 8.40 otvorenie konferencie

8.40 - 9.00 príspevok Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií

9.00 - 9.30 prezentácia Service learning projektov škôl

9.30 - 10.15 Interaktívna prednáška: Ako sa mení dnešná Generácia Z? Alena Tomanová z organizácie YouthWatch

10.15 - 10.40 prednáška Dobrovoľníctvo – nástroj zmeny v školách...? Dagmara Verešpejová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov Prešov

10.40 - 11.10 coffee break

11.10 - 11.30 predstavenie lektorov workshopov a presun na workshopy

11.40 - 13.40 5 paralelných interaktívnych workshopov

14.00 - 15.00 voľná diskusia a sieťovanie

 

V rámci prihlasovania si môžete vybrať jeden z nasledujúcich workshopov:

Trendy v životnom štýle mladých ľudí- generácia Z

Čím žije dnešná generácia mladých ľudí, čo všetko ju ovplyvňuje a aký to má dopad na ich hodnoty, prežívanie a správanie? Čo sú novovynárajúce sa potreby? Počas interaktívnej prezentácie sa dozviete podrobnejšie informácie o vybraných trendoch. Budeme spoločne diskutovať o tom, ako vplývajú na mladých ľudí technológie, zelené témy a celkové spoločenské dianie a aký to má dopad na ich správanie, ako aj to prečo, tak veľmi vyskakuje téma duševného zdravia mladých ľudí.

Trendy ponímame ako kvalitatívny prieskum, ktorým sa snažíme zachytávať nové fenomény zo života mladých ľudí. Ide o metodiku, ktorú sme prebrali od belgickej marketingovej agentúry TrendWolves. Vďaka sieti mladých trendspotterov sa snažíme mapovať všetky elementy z kultúry mládeže, čo nám poskytuje unikátny pohľad na mládež v celej šírke.

Túto tému Vám predstaví na interaktívnej prednáške a v rámci workshopu lektorka Alena Tomanová.

Alena Tomanová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2008 sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a uznávanie neformálneho vzdelávania.

Momentálne pôsobí v organizácii YouthWatch, kde sa venuje metodickým, výskumným a školiteľským činnostiam. Zamestnáva ju najmä mapovanie nových trendov v životnom štýle mladých ako aj prinášanie inovácií zo zahraničia do oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou ako napr. futures literacy. Je súčasťou mapy sociálnych inovátorov, ktorú vytvorila Nadácia Pontis a Ashoka.

Viac sa o lektorke dozviete tu: https://youthwatch.sk/o-nas/nas-tim/

 

Dobrovoľníctvo – nástroj zmeny v školách...?

Workshop bude zameraný na porozumenie ako implementovať dobrovoľníctvo do škôl, aby sa stalo prirodzenou súčasťou života žiakov i učiteľov. Poukážeme na možné benefity dobrovoľníctva pri napĺňaní základných cieľov kurikulárnej reformy v školách. Vytvoríme spolu priestor v školských vzdelávacích programoch pre dobrovoľníctve aktivity, ktorými vieme naštartovať pozitívne zmeny v školách.

Ako Vám môže spolupráca v komunite cestou dobrovoľníctva pomôcť pri zavádzaní kurikulárnej reformy Vám bližšie predstaví lektorka a zároveň riaditeľka RCPU Prešov Dagmara Verešpejová.

 

Dagmara Verešpejová

Súčasná riaditeľka RCPU Prešov vidí zmysel v tom, že neformálne vzdelávanie má pridanú hodnotu pre spoločnosť, predovšetkým v oblasti rozvoja mladých ľudí a využitia ich potenciálu pre komunitu, v ktorej pôsobia. Od roku 2004 sa v Rade mládeže Prešovského kraja venovala problematike neformálneho vzdelávania mladých ľudí i pracovníkov s mládežou a dobrovoľníctvu. V minulosti pôsobila v organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže na pozícii regionálnej odbornej riešiteľky Národného projektu Komprax – kompetencie pre prax. Vyštudovala pedagogiku a sociálnu prácu v Prešove. V roku 2015 bola zaradená na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis.

 

Service learning: ako zažiť dobrodružstvo učenia I.-III.

Opis: Service learning je vyučovacia a učebná stratégia pre prácu s mládežou. Service learningové aktivity reagujú na autentické potreby komunity a sú realizované v spolupráci s komunitou. Študenti a študentky sú zároveň angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej aktivity, sú lídrami a líderkami a pracujú na vlastnom rozvoji. Service learning je začlenený do akademického kurikula tzn. že teoretická príprava je prepojená so získavaním praktických skúseností. Predstavuje zároveň ideálny koncept implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v prostredí všetkých stupňov škôl a rôznych školských zariadení. Rešpektuje všetky princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu zahrnuté v koncepcii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola na Slovensku prijatá v r. 2018. Na workshope vám predstavíme základnú filozofiu, ako zažiť dobrodružstvo v škole cez service learningovú stratégiu.

 

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Je držiteľkou certifikátu „Moderná učiteľka“ od spoločnosti Microsoft Slovensko (2005).

V pedagogickej činnosti vyučuje problematiku vstupu začínajúcich učiteľov do praxe, všeobecnej didaktiky, všeobecnej pedagogiky, alternatívnych pedagogických koncepcií, multikultúrnej a sexuálnej výchovy, legislatívy a manažmentu školstva, pedagogickej komunikácie a prierezových tém v edukácii. Od roku 2013 sa podieľa na výučbe spoločného univerzitného predmetu service learning (učenie sa službou). V roku 2015, ako členka autorského tímu, získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). V oblasti vlastného ďalšieho vzdelávania (sa) sa zameriava na posilňovanie vedecko-výskumných kompetencií.

Viac sa o lektorke dozviete tu: https://www.pdf.umb.sk/lrovnanova/

 

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Na PF UMB v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2003. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje okrem iného inováciám v oblasti výchovy a vzdelávania (service learning, neformálne vzdelávanie, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, mentoring) a odborným praxiam.

Od roku 2013 je súčasťou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning. V roku 2015 ako členka autorského tímu získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning.

Inovatívna stratégia učenia (sa). Je členkou Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo (SSPR), členkou Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Viac sa o lektorke dozviete tu: https://www.pdf.umb.sk/lnemcova/

 

Mgr. Iveta Harváneková, pôsobí v súčasnosti v RCPU Lučenec.

Má za sebou dlhoročné skúsenosti v supervízii a ako lektorka neformálneho vzdelávania a Service learningu. Service learning úspešne implementovala a viedla v podobe dobrovoľníckeho programu na strednej škole. Je jej blízky rozvoj zručností 21. storočia a má veľmi pekné výsledky pri práci s ľuďmi v náročných podmienkach – pod tlakom, stresom či pred vyhorením, obzvlášť pri vedúcich pozíciach.

Viac sa o lektorke dozviete tu: https://www.rcpulucenec.sk/tim/

 

Kontakt:

Mgr. Dagmara Verešpejová - dagmara.verespejova@unipo.sk

Mgr. Júlia Markovičová - julia@dobrovolnictvopo.sk