V piatok 15. mája 2020 odišla dodávka rúšok od kežmarskej Súkromnej spojenej školy, Biela voda až štyrom slovenským organizáciám, ktoré požiadali o pomoc tohto segmentu. Dodávka bola zaslaná cez iniciatívu "Kto pomôže Slovensku?"

Túto iniciatívu založila skupina slovenských podnikateľov a firiem za účelom pomôcť v čase pandémie koronavírusu zdravotníkom v prvom kontakte. Za vyzbierané peniaze (doteraz sa vyzbieralo vyše 1 273 000 eur) sa nakupujú rúška, rukavice, respirátory, štíty, dezinfekčné prostriedky, bezkontaktné teplomery, celotelové obleky či čističe vzduchu pre nemocnice, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Prijímajú sa aj nefinančné dary a práve taký poslala kežmarská škola tejto iniciatíve.

Už teraz vieme, že kežmarské rúška sú určené pre štyri zdravotnícke zariadenia. Ide o Privátnu ambulanciu Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, pre dve ambulancie, v Košiciach a v Ždani a pre Centrum pre deti a rodiny v Senci. Toto centrum je špeciálne liečebno-výchovné zariadenie pre deti s poruchami správania, poruchami učenia a poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu vo veku 11 – 18 rokov. Celkovo do týchto zariadení bolo zaslaných vyše 200 rúšok.

Vždy je príjemné konštatovať, že v čase krízy, kedy majú občania k sebe bližšie, sa aj v Kežmarku nájdu inštitúcie, ktoré myslia na tých druhých, viac ohrozenejších a podávajú im pomocnú ruku. Tak to bolo i v tomto prípade, kedy cez iniciatívu Kto pomôže Slovensku? pomôže kežmarská Súkromná spojená škola, Biela voda svojim spoluobčanom v inej časti Slovenska.