Na slávnostnej ceremónii pre nových členov certifikátu Ambasádor Európskeho parlamentu, ktorá sa uskutočnila 13. septembra 2019 v Bratislave v hoteli Crown Plaza, bola ocenená i Súkromná spojená škola, Biela voda 2 v Kežmarku.

Na tejto slávnosti boli vyhlásené výsledky tretieho ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS). Celkovo bolo ocenených 20 škôl, 66 pedagógov a 295 študentov, ktorí si prevzali certifikát senior a junior ambasádor EPAS.

Do projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa zapojilo 22 stredných škôl zo Slovenska. Na základe komplexného hodnotenia odborná porota navrhla, aby 20 prihlásených škôl, ktoré splnili podmienky projektu, získalo titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Zástupcovia škôl si prebrali ocenenia z rúk Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Po slávnostnej ceremónii odovzdávania plakiet a diplomov mali prítomní možnosť diskutovať s poslancami Európskeho parlamentu - Robertom Hajšelom (S&D) a Ivanom Štefancom (EPP) o prioritách novozvoleného Európskeho parlamentu a o aktuálnych udalostiach v Európskej únií.

Súkromná spojená škola, Biela voda 2 v Kežmarku, odteraz patrí do skupiny certifikovaných škôl a získala aj plaketu ako certifikovaná škola – Ambasádor Európskeho parlamentu.

 

Projekt Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľ programu:

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované.  V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o EÚ a EP.

 

Zdroje: ssš, europarl