Je všeobecne známe, že Súkromná spojená škola, Biela voda z Kežmarku už od začiatku pandémie koronavírusu pomáha pri šití rúšok. Doteraz rúška, ktoré vyrobili v dielňach školy mali svoje distribučné stanice v našom podtatranskom regióne. Posledné informácie z kuchyne vedenia tejto školy ale dokazujú, že dobrý chýr o kežmarských rúškach sa dostal poriadne ďaleko.

Po distribúcii rúšok po nemocniciach, obecných úradoch, najohrozenejším skupinám obyvateľstva či ľuďom z prvej línie boja proti koronavírusu, a to všetko v našom regióne škola rozširuje svoje distribučné miesta. V poslednom aprílovom týždni dorazili kežmarské rúška do mesta Humenné, kde škola darovala mestu až tisícku rúšok!

A to nie je všetko! Riaditeľka Súkromnej spojenej školy Anna Jurgovianová má na stole už aj objednávky zo zahraničia! Írsko, Belgicko, Nemecko, Portugalsko, ba aj Spojené štáty americké – to sú krajiny, z ktorých prejavili rôzne inštitúcie záujem o rúška z kežmarskej Súkromnej spojenej školy! Záujem z týchto krajín je predovšetkým o ručne maľované rúška.

Škola vyrába rúška či už pre lekárov alebo iných ľudí, ktorí pracujú v prvej línii. Vyrába dvojvrstvové rúška so vsádzaním antibakteriálnej bavlny. Nie je tajomstvom, že na tento záujem, z rôznych strán sveta o výrobky našej školy sa musí vedenie školy poriadne obracať, aby všetky objednávky pozitívne a k spokojnosti vybavilo. Pritom škola za pochodu stále vymýšľa nové prvky, nové návrhy či dizajn, aby rúška spĺňali nielen bezpečnostnú stránku, ale mali aj svoju estetickú hodnotu.

Nikto nevie dokedy budeme nosiť rúška, preto vedeniu školy ide aj o to, aby rúška nosili občania s radosťou a nehanbili sa za ne. Je teda potešiteľné konštatovať, že dobrý chýr o práci kežmarských učiteľov a žiakov sa dostáva poriadne ďaleko do sveta. Ďakujeme!