Súkromná spojená škola Biela voda 2, Kežmarok, bola zaradená do tretieho  ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní 25  škôl z celej Slovenskej republiky.

Vzdelávací program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Program je zameraný pre žiačky a žiakov všetkých typov stredných škôl a jeho cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi.  Program prostredníctvom aktuálnych a praktických vedomostí umožní žiakom získať priamu skúsenosť s európskym občianstvom a pomôže im pochopiť jeho význam pre každodenný život

Počas tohto školského roka sa škola pokúsi urobiť všetko pre to, aby sa aj kežmarská škola stala súčasťou aktívneho diania v Európskej únii. Podarí sa jej to spoluprácou žiakov, učiteľov, rodičov, priateľov a všetkých, ktorým záleží na budúcnosti v EU.

V úvodnej časti EPAS sa vytvorí na škole tím junior ambasádorov (5 – 10 žiakov), ktorí budú pod vedením senior ambasádorov (PhDr. J. Mašlonková  MBA,   Mgr. O. Sásik PhD) realizovať rôzne aktivity súvisiace s rozvojom európskeho povedomia tak, aby na konci školského roka škola mohla získať oficiálny certifikát Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu.

Viac informácií o programe ambasádorských škôl nájdete: 

http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/epas.html

http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/