Kežmarský florbalový klub, ktorý má sídlo v športovej hale Focus plus, organizuje v prvom júlovom týždni florbalový kemp. Ten bude určený ako pre žiakov základných škôl, tak aj pre študentov stredných škôl.

Po úspešnom nábore detí základných škôl do florbalového klubu, ktorý práve vzniká v Kežmarku, sa zakladatelia klubu obracajú na študentov stredných škôl, ktorý sa chcú v tomto športe rozvíjať a spojiť s ním svoju športovú budúcnosť.

Stránky