Rieka Poprad spojí obce ležiace pri nej v ľubovnianskom okrese. Do regiónu prichádza projekt, ktorý výstavbou stanovíšť a mól vhodných pre vodnú turistiku, chce prilákať a pritiahnuť na horný Spiš viac návštevníkov. Kežmarok ale necháva rieku Poprad chladnou a nevyužitou pre turizmus. 

Stránky