Je to projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

Podtatranská  knižnica v Poprade, Školský úrad Poprad, Mestský úrad Kežmarok – oddelenie školstva, Centrum voľného času v Poprade vyhlasujú regionálnu súťaž v rétorike pre  žiakov základných a stredných škôl ŠTÚROV ZVOLEN 2017.

Moje postavenie bolo iné. Istú dobu som bol profesorom na Kežmarskom Lýceu. Život bol krásny a ja som žil bez starostí. Až som jedného osudného dňa stretol študenta, ktorý mal na kolenách odraté nohavice od častého kľačania.

Stránky