Mesiac marec je mesiacom knihy od roku 1955. Bol vyhlásený na počesť Mateja Hrebendu, šíriteľa slovenskej knihy, ktorý sa narodil aj zomrel v marci (1796 – 1880). Napriek svojmu hendikepu, že mal zrakovú chybu, rád čítal. Keď neskôr už nemohol, chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Do slovenskej histórie sa zapísal najmä rozdávaním slovenskej spisby medzi pospolitým ľudom sa zaslúžil o to, že aj nevzdelaní ľudia spoznali tajomstvo knihy a inú kultúru. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej.

Stránky