Už niekoľko mesiacov sa realizuje projekt rekonštrukcie budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku spolu s výstavbou novej budovy Školy umeleckého priemyslu, ktoré sú financované z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Prešovský samosprávny kraj (PSK) po 14.-krát ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z Prešovského kraja. Slávnostné odovzdávanie plakety Sophista pro regione za mimoriadny prínos pri výchove a vzdelávaní žiakov v školskom roku 2023/2024 a plakety Lux mentium za reprezentáciu kraja a dosiahnuté výnimočné výsledky v aktuálnom školskom roku sa uskutočnilo v pondelok 17. júna v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

V stredu 5. júna 2024 sa na pôde Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila zážitková konferencia pod názvom "Dobrovoľníctvo ako nástroj zmeny v škole", ktorú organizovali Regionálne centrum podpory učiteľov Prešov a Prešovské dobrovoľnícke centrum. Po mesiacoch spoločných príprav sa podarilo vytvoriť pestrý a inšpiratívny program pre viac ako 80 pedagógov, školských psychológov a výchovných poradcov zo základných i stredných škôl Prešovského kraja.

Bardejovské Kúpele. Prvá zmienka o kúpeľoch je z roku 1247. Ich rozvoj začal od 16. storočia, no najväčší rozkvet nastal v 18. storočí, kedy sa využívalo až 13 minerálnych prameňov. Dobrý chýr o liečebných účinkoch tunajších minerálnych prameňov sa postupne dostával do celej Európy a práve kvôli nim tu zavítali významné osobnosti akými boli rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár Alexander I. (1821), poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského a v roku 1895 sa tu liečila manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sissi.

Stránky