Gymnázium Terézie Vansovej v Starej Ľubovni by malo mať o približne rok novú telocvičňu, ktorá rozšíri jej aktuálne športové možnosti. Pôjde pritom o komplexné interiérové športovisko s kvalitnou palubovkou, hygienickým zázemím, šatňami, náraďovňou i teleskopickým hľadiskom. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ školy do jeho výstavby vkladá vlastné zdroje a pomôže si tiež s príspevkom z Fondu na podporu športu. Celkovo sa tu preinvestujú vyše 2 milióny eur.

V marci minulého roka vstúpil Prešovský samosprávny kraj (PSK ) do medzinárodného projektu ORIGINN s alokáciou pre územie viac ako 180-tisíc eur. Jeho cieľom je podpora podnikania vo vidieckych oblastiach s dôrazom na agropotravinársky sektor a tiež podpora nových pracovných príležitostí. Partneri projektu nedávno absolvovali druhé medzinárodné stretnutie. Otvorili počas neho tému digitalizácie, e-government služieb a nových potravinárskych technológií.

Prešovská krajská samospráva spustila nominácie na ocenenie Športovec PSK 2023.  Udelí ho jednotlivcom a kolektívom, ktorí v uplynulom roku dosiahli  doma či v zahraničí mimoriadne športové úspechy.  Do svojej športovej siene slávy tiež uvedie ďalších laureátov. Pre jubilejný 20. ročník oceňovania pritom prijíma nominácie do 11. februára.

Vyše 43-tisícový nárast návštevníkov rátajú oproti predošlému roku knižnice Prešovského kraja. Ich záujem vzbudili nielen knihy, ale aj podujatia na podporu čítania, ktoré pre nich knižnice po celý rok pripravovali.

Prešovský samosprávny kraj ako objednávateľ služieb v regionálnej autobusovej doprave zaznamenal v poslednom období mimoriadne výpadky spojov v rámci regiónu obsluhovaného dopravcom SAD Poprad. Pre porušenie licenčných podmienok začal voči spoločnosti správne konanie.

Pre turistov i domácich je v Prešovskom kraji počas zimy pripravená turistická výzva Zahrejte sa zážitkami. Ponúka 15 tipov na výstupy rôznej náročnosti. Turistická súťaž dopĺňa ponuku zimných športov a lyžiarskych stredísk, ktorých je na území kraja vyše tridsať.

Počet dualistov v Prešovskom kraji presiahol číslo 1 500. V aktuálnom školskom roku je do tohto systému vzdelávania zapojených o približne 200 žiakov viac ako v tom predchádzajúcom. K stúpajúcej krivke výrazne dopomáhajú školy zriaďované prešovskou krajskou samosprávou, kde je dualistov o 15% viac než uplynulý rok.

Hľadajú sa osobnosti samosprávnych krajov, medzi inými aj Prešovského, ktoré v roku 2023 významne prispeli k rozvoju ich regiónov. A to v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, zdravotníctva či podnikania. Na ocenenie Cena regiónov ich môže široká verejnosť nominovať do konca januára 2024. 

Stránky