Od 12. januára 2018 otvára Kežmarský informačný express na svojom portáli nový samostatný priečinok pod názvom Kraj. Nie je to iba preto, že do krajského parlamentu sa dostali dvaja Kežmarčania, ale najmä preto, že informácií z kraja je veľmi veľa a je optimálne tieto informácie začleniť do samostatnej kapitoly.

Stránky