Prešovský samosprávny kraj predstavil päť veľkých investičných zámerov, ktorým na prvej tohtoročnej schôdzi dal zelenú krajský parlament. Novú podobu by mali dostať kultúrne stánky, športová škola v Poprade aj bývalý internát, ktorý sa transformuje na sociálno-zdravotné zariadenie.

Najviac sa opravovali elektroinštalácie, vykurovacie systémy či telocvične Prešovská župa aj napriek koronakríze v uplynulom roku pokračovala v rekonštrukciách stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem toho poskytla finančné prostriedky aj na ich materiálno-technické vybavenie. Celkovo v oblasti školstva preinvestovala takmer 11 miliónov eur.

Stránky