Je jednou z nových osobností v mestskom zastupiteľstve. Mladá, čerstvá mamička, s pevnými zásadami, no i s priamym ťahom na bránu, ktorou je každá otázka na vedenie mesta, s cieľom osvetliť pozadie niektorých jeho zvláštnych návrhov. Taká je Jana Majorová Garstková.

Napriek osobnej návšteve (apríl 2017) na kežmarskom dopravnom inšpektoráte a nahlásenia podnetu na nesprávne riešenú dopravnú situáciu na križovatke pri kežmarskej pošte ostala situácia v danej lokalite nezmenená. Dokonca bez akejkoľvek odpovede na daný podnet.

Už tento týždeň sa v Kežmarku uskutoční najväčšie celomestské podujatie Európske ľudové remeslo. Jeho 27. ročník začína v piatok 7. júla a končí v nedeľu 9. júla 2017. Tohtoročný festival remesiel je venovaný tkáčskemu remeslu, ktoré oslavuje 430. výročie.

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 19. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry a športu  pôjde 467 tisíc eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia, fyzické a právnické osoby z celého regiónu. 

Asi máloktorý občan Kežmarku vie, že neďaleko mesta máme chránené vtáčie územie, ktoré bolo vyhlásené za účelom ochrany konkrétnych vtáčích druhov. Nachádza sa v katastrálnom území mesta v Levočských vrchoch. Je to celý lesný porast za kežmarskou horárňou, ktorý pokračuje po ľavej strane cyklochodníka smerom k rybníku Zlatná až po hranicu katastra smerom na Ihľany, prakticky celá lokalita Zlatého vrchu.

Stránky