Asi máloktorý občan Kežmarku vie, že neďaleko mesta máme chránené vtáčie územie, ktoré bolo vyhlásené za účelom ochrany konkrétnych vtáčích druhov. Nachádza sa v katastrálnom území mesta v Levočských vrchoch. Je to celý lesný porast za kežmarskou horárňou, ktorý pokračuje po ľavej strane cyklochodníka smerom k rybníku Zlatná až po hranicu katastra smerom na Ihľany, prakticky celá lokalita Zlatého vrchu.

Už je najvyšší čas urobiť niečo s objektom zimného štadióna, pretože už takmer pravidelne pri sporadických prechádzkach po priľahlom chodníku štadióna vídavam na ňom sklo z rozbitých okien bývalých hokejových šatní.

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Na rokovaní boli dva hlavné body, a to návrh na rozdelenie finančných prostriedkov na športové akcie v rámci Dní športu mesta Kežmarok a informácia o stave výstavby letného kúpaliska a rekonštrukcie zimného štadióna.

Stránky