Už sú tomu tri mesiace čo sa na Tvarožnianskej ulici osadilo zábradlie. Tamojšia zákruta sa stala síce pre chodcov bezpečnejšou, ale tým na spomínanom úseku nastal iný problém. Optimálne by bolo keby sa ho podarilo vyriešiť vtedy v súčinnosti s osadením zábradlia. No ani po tak dlhom čase sme sa toho nedočkali. A pritom ide o ten istý chodník.

Kežmarský informačný express otvára na svojej internetovej stránke novú službu pre širokú verejnosť – rozpis služieb stomatologickej pohotovosti v okrese Kežmarok.

Podolínec, Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Kežmarok, Levoča a Poprad – to bola trasa automobilových veteránov, ktorí sa v dňoch 4. – 5. augusta 2017 ukázali širokej verejnosti.

Tak, a máme za sebou ďalší z ročníkov najväčšieho kežmarského podujatia v roku – Európske ľudové remeslo. Aké bolo? Čo prinieslo? Môže nás ešte niečím prekvapiť?  Posúvame sa k jeho ďalšiemu rozvoju alebo prešľapujeme na mieste, či hádam ideme s ponukou smerom dole?

Dnes 27. júla 2017 je tomu presne 15 rokov od podpísania zmluvy s francúzskym mestom Lesneven. Žiadne kežmarsko-francúzske oslavy sa ale v meste nekonajú a ani nie je známe, že by sa zo strany mesta tento dátum nejako spomenul. Snáď je to aj symbolika, pretože toto partnerské mesto poznáme najmenej, je od Kežmarku z partnerských miest najďalej, no to, že ho tak málo poznáme nie je určite chyba občanov Kežmarku.

PhDr. Andrej Zreľak je v mestskom zastupiteľstve nováčikom. Nie je za ním žiadna politická strana, je nezávislým zástupcom v mestskom parlamente. Má ale svoju jasnú víziu i konkrétne predstavy o posunutí mesta na vyššiu úroveň. Andrej Zreľak je človekom, ktorý má rád vo veciach jasno a v spojení s nezávislým hlasovaním je to priorita, ktorou sa ako poslanec riadi. Ak ho niekto tlačí do vecí, kde nie sú jasné vzťahy alebo nie je zabezpečená dostatočná transparentnosť,  tak určite za také veci hlasovať nebude.

Je jednou z nových osobností v mestskom zastupiteľstve. Mladá, čerstvá mamička, s pevnými zásadami, no i s priamym ťahom na bránu, ktorou je každá otázka na vedenie mesta, s cieľom osvetliť pozadie niektorých jeho zvláštnych návrhov. Taká je Jana Majorová Garstková.

Napriek osobnej návšteve (apríl 2017) na kežmarskom dopravnom inšpektoráte a nahlásenia podnetu na nesprávne riešenú dopravnú situáciu na križovatke pri kežmarskej pošte ostala situácia v danej lokalite nezmenená. Dokonca bez akejkoľvek odpovede na daný podnet.

Už tento týždeň sa v Kežmarku uskutoční najväčšie celomestské podujatie Európske ľudové remeslo. Jeho 27. ročník začína v piatok 7. júla a končí v nedeľu 9. júla 2017. Tohtoročný festival remesiel je venovaný tkáčskemu remeslu, ktoré oslavuje 430. výročie.

Stránky