Poslanci Prešovského samosprávneho kraja prerozdelili na svojom rokovaní 19. júna dotácie z vlastných príjmov. Na verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry a športu  pôjde 467 tisíc eur. Prijímateľmi grantov sú mestá, obce, neziskové organizácie, občianske združenia, fyzické a právnické osoby z celého regiónu. 

Asi máloktorý občan Kežmarku vie, že neďaleko mesta máme chránené vtáčie územie, ktoré bolo vyhlásené za účelom ochrany konkrétnych vtáčích druhov. Nachádza sa v katastrálnom území mesta v Levočských vrchoch. Je to celý lesný porast za kežmarskou horárňou, ktorý pokračuje po ľavej strane cyklochodníka smerom k rybníku Zlatná až po hranicu katastra smerom na Ihľany, prakticky celá lokalita Zlatého vrchu.

Už je najvyšší čas urobiť niečo s objektom zimného štadióna, pretože už takmer pravidelne pri sporadických prechádzkach po priľahlom chodníku štadióna vídavam na ňom sklo z rozbitých okien bývalých hokejových šatní.

Stránky