Mám za sebou ďalšie rokovanie športovej komisie a opäť som o niečo bohatší na zvláštne informácie a praktiky zo športového zákulisia. Hlavným bodom rokovania mala byť diskusia ohľadom športových podujatí, ktoré by mala komisia finančne podporiť v roku 2017. A aj bola, ale niektoré rozhodnutia, o ktorých rozhodli členovia komisie na predchádzajúcom rokovaní, boli bez ich vedomia, totálne zmenené a idú na rokovanie najbližšieho zastupiteľstva, akoby s nimi súhlasili, pritom pravda je úplne iná.

Počas druhej polovice novembra sa zdalo, podľa početnosti stavebných aktivít, akoby bolo vonku teplé leto. Na viacerých miestach v meste sa robili chodníky, finišovalo sa na príprave otvorenia pamiatky elektrifikácie v Kežmarku, ba mesto sa pustilo i do rekonštrukcie malého námestíčka pred „Bažantom“.

Stránky