Druhá časť slovenskej rozprávky Perinbaba, sa bude nakrúcať aj v Kežmarku. Začiatok je naplánovaný na 17. februára 2017 a priestor pri Bazilike sv. Kríža je tým miestom kde sa bude nakrúcať.

A opäť tu máme jedenásteho. Sviatok Kežmarského informačného expressu a Kežmarského športu, ktoré sa presne pred štvrť rokom objavili, ako kežmarské informačné portály v internetovom éteri.

Po nedávnom vyhodnotení nezávislej inštitúcie Transparency International Slovensko, ktorá personálnu politiku v Kežmarku ohodnotila na nula percent, dostáva vedenie mesta ďalšiu ranu, od tejto inštitúcie. Transparency International Slovensko, ktorej poslaním je transparentnosť a má i krásne heslo „Bojujeme proti korupcii, sledujeme mocných, presadzujeme riešenia“, hodnotila za rok 2016 až 83 mestských periodík na Slovensku. To kežmarské skončilo až na 71. mieste!

Pred mestským zastupiteľstvom, ktoré sa koná v Kežmarku už tento týždeň zasadala 25. 1. 2017 aj Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku. Hlavnými bodmi rokovania komisie bola informácia o projekte rozšírenia kamerového systému v meste, informácia o odstránení havárie potrubia pitnej vody na sídlisku Juh a prehodnotenie podmienok parkovania a funkčnosti parkovacieho systému v meste Kežmarok.

Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady poskytované Zariadeniu pre seniorov a správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2016, boli hlavné body rokovania členov Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku, ktoré sa konalo 17. januára 2017.

Dňa 23. januára 2017 sa uskutočnilo rokovanie Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku. Na rokovaní sa členovia komisie zaoberali nielen tradičnými témami, čo sú návrhy na odpredaje a prenájmy pozemkov, ale tentoraz sa vyjadrovali aj o predstavení novej webovej stránky, plánu investičných akcií pre rok 2017. Dôležitou témou rokovania bolo aj stanovisko komisie k množiacim sa žiadostiam k umiestňovaniu rekreačných objektov v lokalite Zlatná.

Stránky