Už o týždeň, v stredu 25. januára 2017, bude v Kežmarku opäť Burza informácií. Organizuje ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a bude umiestnená v priestoroch Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku.

V pondelok 16. 1. 2017 prasklo, približne o 22.00 hod., hlavné potrubie pitnej vody na sídlisko Juh. Na druhý deň, 17. 1. 2017, o 8.00 hod. prišlo k vizuálnej obhliadke havarijného miesta a okolo 8.30 hod sa začali aj fyzické práce na odstraňovaní havárie.

Dňa 10. januára 2017 vyšla informácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá umožňuje mestám a obciam, v rámci vyhlásenej výzvy, požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl. Či túto výzvu využije aj Mesto Kežmarok alebo iniciatívne bude niektoré z vedení materských škôl, záleží už iba na konkrétnych osobách.

Dnes je jedenásteho, takže opäť tu mám také malé osobné výročie, keďže dnes sú to presne dva mesiace, keď som spustil do sveta dva informačné webové stránky. Kežmarský informačný express a Kežmarský šport majú za hlavný cieľ prinášať občanom aktuálne informácie o meste a regióne Kežmarok, aby dostali informácie týkajúce sa mesta a regiónu na jednom mieste. Informácie sú na obidvoch stránkach poskytované denne, čo je v našom regióne úplnou novinkou, pretože žiadne lokálne médium neposkytuje svojim občanom tento komfort.

Ako jedna z mála inštitúcií, ktorá každoročne vykazuje štatistické údaje o návštevnosti mesta, som oslovil vedenie kežmarského múzea, o vyhodnotenie návštevnosti za rok 2016. Cieľom je, aby mali Kežmarčania aspoň základnú predstavu o tom, koľko turistov navštívilo mesto Kežmarok. Múzeum patrí do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Pyrotechnika a nádherné ohňostroje na významných podujatiach sa pomaly stávajú tradíciou. Na takýchto podujatiach sa o prípravu a odpálenie ohňostroja starajú vyškolení odborníci. S pyrotechnikou počas Silvestra však manipuluje  kdekto. Preto často dochádza k nešťastiam.

Plánované ukončenie stavby, rekonštrukcia námestíčka pred kežmarským „Bažantom“ sa dodržalo. Ku dňu 20. 12. 2016 boli všetky stavebné práce na rekonštrukcii ukončené. Super. Pravdou ale je, že až jar 2017 nám ukážu výsledky našich stavebných prác, ktoré sme v Kežmarku robili v zimnom období 2016.

Človek dostáva pod stromček rôzne darčeky. Tie, ktoré očakáva, ale i tie prekvapujúce. Ja som presne pred rokom, 22. 12. 2015, dostal ten prekvapujúci. Dalo by sa povedať, že darček na celý život. Už teraz poviem, že pozitívny nebol. Pritom stačilo súhlasiť s jedným slovíčkom, ktoré znamenalo a stále i dnes znamená voľnú miestenku medzi vyvolených. Ale za akú cenu? Za cenu popretia doterajšieho nazerania na svet, ktorému hovoríme, život kežmarský.

Dňa 13. decembra 2016 sa v kežmarskom kine Iskra uskutočnil už XXII. Cezhraničný Kongres Euroregiónu „Tatry“ na ktorom sa stretli členovia Združenia Euroregión Tatry zo slovenskej strany a členovia Zväzku Euroregión „Tatry“ z poľskej strany. Hlavným bodom rokovania Kongresu bola informácia činnosti oboch združení v roku 2016 a informácia činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r. o.

Stránky