V sobotu 29. februára 2020 sa uskutočnili na Slovensku Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Do Národnej rady kandidovalo 24 politických strán a hnutí, ale do nej sa dostalo iba šesť politických strán či hnutí. Celková účasť na voľbách bola 65,80 %.

V piatok 21. februára 2020 o 17.00 h sa na Hlavnom námestí v Kežmarku uskutočnilo spomienkové stretnutie občanov pri príležitosti 2. výročia zavraždenia novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Prešovský samosprávny kraj chce riešiť  nevyhovujúci stav školských budov v Kežmarku. Aktuálne pripravuje revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v jeho areáli i prístavbu pre Školu umeleckého priemyslu. Zámer deklarovaný Memorandom o spolupráci dnes podpísal predseda PSK Milan Majerský s vlastníkom budov i pozemkov Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.  

Od 17. decembra 2019 je v Kežmarku vyhlásená mimoriadna situácia, ktorej dôvodom je zlý technický stav mosta na Toporcerovej ulici. Ten je zároveň mostom na ceste prvej triedy číslo 66 spájajúci Poprad a Starú Ľubovňu a zároveň je aj hlavným cestným ťahom do Poľska.

Na základe vážnosti vzniknutej situácie a záverov prijatých na zasadnutí krízového štábu mesta Kežmarok dňa 17. 12. 2019 týkajúcich sa kritického stavu mosta I/66 LIDL Kežmarok nastala potreba zabezpečenia monitorovania príp. regulovania premávky v súvislosti s prejazdom kritického úseku a dohľadu najmä na dodržiavaní zákazových dopravných značení upravujúcich vjazd vozidiel do určitej hmotnosti na teleso mosta vodičmi motorových vozidiel.

Stránky