Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol obvinenie dvom obyvateľom Huncoviec zo zločinu úžery a zločinu vydierania. Zákon pri týchto závažných trestných činoch stanovuje pre páchateľa, ak sa mu vina preukáže, trest odňatia slobody až na pätnásť rokov.

V súlade s aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR a aktuálnou legislatívou sú prírodné, liečebné a klimatické Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka znovu otvorené. Od 1. februára 2021 kúpele prijímajú nových klientov na liečebné pobyty, a to v plnom rozsahu pre klientov zdravotných poisťovní aj samoplatiacich klientov.

Vďaka priaznivým poveternostným podmienkam sa primátor mesta Spišská Belá – Jozef Kuna, rozhodol zabezpečiť úpravu časti cyklotrasy v smere zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny pre bežkárov. Úprava povrchu zasneženej cyklotrasy bola realizovaná mechanizmom na úpravu bežkárskych tratí v spolupráci s Obcou Lechnica.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni vzniesol obvinenie 27 ročnému mužovi z obce Ihľany z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, z prečinu poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia ako aj z prečinu neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla.

V predchádzajúcom článku sme opísali situáciu v individuálnej aj verejnej doprave v Predmagurí a Zamagurí. Okrem niektorých obcí, ktoré ležia na hlavných ťahoch, je frekvencia spojov verejnej dopravy nedostatočná a spoje sú často prestupné, pričom nie vždy na seba nadväzujú a niektoré - zastávky verejnej dopravy sú  ďaleko od obcí. Cestovanie tak trvá neúmerne dlho a občania často volia radšej dochádzanie autom. Svedčia o tom aj štatistiky: za 8 rokov (od roku 2010 do roku 2018) narástol počet áut v Predmagurí a Zamagurí o takmer 70 %.

Stránky