V rámci cezhraničnej spolupráce sa v týchto dňoch rozbieha modernizácia cestných úsekov v Pieninskom národnom parku. Zlepšiť má parametre dopravy medzi Slovenskom a Poľskom a vytvoriť podmienky pre lepšiu dostupnosť atraktívneho územia na Zamagurí. Prešovský samosprávny kraj na túto investíciu získal prostriedky z európskych fondov vo výške 3,5 milióna eur.

Kežmarský vyšetrovateľ vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody. Na základe dôkaznej situácie z uvedeného činu vzniesol obvinenie trom mužom vo veku 22, 30 a 31 rokov, ktorí pochádzajú z obce Veľká Lomnica.

Poverený príslušník Policajného zboru v Kežmarku vedie trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ktorej sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 4. 4. 2020 do 5. 4. 2020.

Stránky