Dňa 16. januára 2022 sme si pripomenuli  55 rokov existencie Pieninského národného parku, nášho najmenšieho národného parku, ktorý bol vyhlásený nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5 zo 16. januára 1967. Vtedajšia výmera národného parku mala 2 125 ha.

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., člen skupiny AGEL, sa prispôsobuje potrebám verejnosti. Upravila časový harmonogram antigénového testovania, ktoré bude možné aj počas vianočných sviatkov, a to 25. a 26. decembra od 7.00 do 11.00 hod. Mobilné odberové miesto bude zatvorené 24. decembra a 1. januára 2022. Medzi sviatkami sa bude očkovať v štandardnom režime, a to v utorok a stredu.

Okresný úrad Kežmarok oznamuje svojim klientom, že Pozemkový a lesný odbor, ktorý mal sídlo na ulici Mučeníkov 4 a Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý mal sídlo na ulici Huncovská 1, boli  presťahované na novú adresu.

V mene zamestnancov sociálneho oddelenia tamojšieho mestského úradu sa po meste Spišská Belá pohybujú osoby vydávajúce sa za zamestnankyne tohto oddelenia a to využívajú na komunikáciu s ľuďmi nielen v priamom kontakte, ale aj pri komunikácii cez telefónne zariadenia!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO hodnotil po siedmykrát slovenské nemocnice podľa vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 4 rokov.

Stránky